Westerkwartier

In dit gebied ten westen van de stad Groningen liggen weides en akkers, maar ook moeras en heide , petgaten en besloten weilandjes met dichte houtsingels. Doordat de bodem van Noord naar Zuid verandert van zeeklei naar veen naar zand beleef je steeds een ander landschap.