Wormdal

Langs de bossen en graslanden de ligt de snelstromende beek de Worm. Een ideale leefomgeving voor vogels als de ijsvogel, waterral en meerdere steltlopers.
De beek was ooit beschoeid, omdat de oeverlanden werden gebruikt voor de landbouw. Toen deze beemden halverwege de 20e eeuw in onbruik raakten, raakte de oeverbeschoeiing in verval. In de loop der tijd heeft het stroombed zich verbreed en zijn oude bochten en meanders, grindbanken, eilanden en ooibossen met schietwilg en zwarte els ontstaan.